Πωλούνται Polar Speed-Cadence Sensor Bluetooth Smart Set

Ενημερώθηκε στο 4 Μαΐου 2022 στο Αγγελίες
0 στο 4 Μαΐου 2022

Πωλούνται Polar Speed-Cadence Sensor Bluetooth Smart Set σε κατάσταση 9,5/10 (έγινε χρήση τους μόνο μια φορά).

Η τιμή τους είναι 75€.

  • Αρέσει στο μέλος
  • musicfun
Απάντηση